تیزر تبلیغاتی شرکت گرانیت گلسنگ میبد

تهیه و تدوین تیزر تبلیغاتی شرکت گرانیت گلسنگ میبد به پایان رسید.