متفرقه

 

موارد طراحی شده که در دسته بندی های سایت قرار نگرفته اند را در این سرفصل قرار داده ایم . این طرحها موارد مختلفی را شامل می شوند که ما شما را به دیدن آن ها دعوت میکنیم. تبلیغات روزنامه ها، مهر، ژتون، خودکار، تندیس و ...