طراحی و تولید جعبه ماسک 3 لایه آنتی باکتریال نانو پاسارگاد

طراحی و تولید جعبه ماسک 3 لایه آنتی باکتریال نانو پاسارگاد به پایان رسید.

 

طراحی و تولید جعبه ماسک 3 لایه آنتی باکتریال نانو پاسارگاد