طراحی و چاپ کارت ویزیت های شرکت Ghazal Geneve SA انگلستان

طراحی و چاپ کارت ویزیت های شرکت Ghazal Geneve SA از کشور انگلستان به تیراژ 50 هزار عدد به پایان رسید.