دپارتمان تخصصی تبلیغات

ارتباط انسان با محيط پيرامونش بيش از هر گونه ارتباط زباني، و يا از طريق واژگان و اصوات ارتباط ديداري است. تصوير تنها زبان مشترک بين المللي است که براي همه به سادگي و بدون نياز به آموزش قابل درک است. با توجه به قدمت و پيشينه هنر ديداري در ايران و پيشرفت هنر و صنعت تبليغات در ايالات متحده و اروپا، برآن شديم  با استفاده از دانش روز جهاني، استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي برتر و روش هاي نوين تبليغاتي براي اعتلاي سطح كمي و کيفي هنر تبليغات در ايران مجموعه اي را گرد هم آوريم تا با بهره گيري از نقش مايه ها و ارزش هاي هنر ايراني، با نگاهي نو و متفاوت، استفاده از نيروي متخصص و هنرمند و بهره گيري از مديراني دلسوز و زبده كليه نيازهاي تبليغاتي، برندسازي، بازاريابي و اطلاع رساني محيطي و اينترنتي شما را مرتفع سازد.

مفهوم واقعي تبليغات در تعليم و تنفيذ اطلاعات نهفته است و چنين نگرشي به مفهوم تبليغ آن را به عنوان يك فرآيند اطلاع رساني قانونمند مطرح مي سازد. مطابق اين تعريف هر پديده نوين و هرپيام جديد از طريق مراحلي، توسعه و تعميم مي يابد كه عبارتند از:
- آگاهي
- ارزيابي توجه و علاقه مندي
- آزمون و تجربه
- پذيرش و پيگري
تامين بهينه مراحل فوق در نتيجه، ترغيب مخاطبان كالا يا خدمات، نياز به قالب هايي كارا و ديرپا و به بيان ديگر پيراستگي و پرمعنايي پيام دارد. در پاسخ به اين نياز، گرافيك به عنوان هنر ارتباط جمعي و انتقال موزون و ماندگار پيام اهميت و منزلت ويژه اي ميابد. هنري كه با تكيه بر قواعد ایستایی به آساني قادر است در قالب تصاوير بر احساس و انديشه بينندگان در كمترين زمان بيشترين تاثير را گذارده و بدين ترتيب اطلاع رساني را به تجربه اي فرح بخش و چشم نواز مبدل سازد. امروزه به مدد اين هنر نوين فضاي كشور اسلاميمان آكنده از طراوت و زيبايي گرديده است.

 

دپارتمان تخصصی تبلیغات پارس لند

از ما بخواهيد:
- برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی
- بازار سنجی محصولات و خدمات
- نظر سنجی آماری جهت تعیین اهداف تبلیغاتی
- تعریف تکنیک های تبلیغاتی موثر برای محصولات مختلف
- ایده پردازی روان شناختی و جامعه شناسانه برای ساخت تیزر
- نظر سنجی و آمار برای تیزر ها قبل از شروع پخش تیزر
- آمارگیری آکادمیک برای محاسبه ضریب تاثیرگذاری تبلیغات
- تعیین میزان تاثیر گذاری تبلیغات و نتایج آماری دقیق
- تعیین علل موفقیت یا شکست برنامه های تبلیغاتی
- بهینه و هدفمند کردن تبلیغات