طراحی آگهی تبلیغاتی کمپانی معظم استیم

طراحی آگهی تبلیغاتی کمپانی معظم استیم به پایان رسید. کمپانی استیم بزرگترین شرکت ساخت دکل های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران می باشد.